Misyon-Vizyon

Misyon
Evrensel bakış açısıyla kültürel değerlerimizi koruyup, insan haklarına saygılı, ülke ve dünya gerçeklerine duyarlı, ulusal gereksinimleri üstün tutan, mesleki bilgi ve becerilerle uluslararası düzeyde donanımlı, araştırıcı ve üretken fizyoterapist ve eğitimciler yetiştirmek, yaşam boyu öğrenme sürecini oluşturup desteklemek, mesleki özerkliğin kazanılması için çalışmalar yapmak; fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmeti ve koruyucu sağlık programlarıyla toplumun yaşam kalitesini artırmak, ulusal ve uluslararası platformlarda mesleğimizi, ülkemizi ve üniversitemizi temsil etmektir.

 

Vizyon
Ülkemizin çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkması için eğitim, araştırma ve hizmet üreten, saygın, önde gelen, mesleki otonomiye sahip, ulusal ve uluslararası bilim dünyası ile bağları gelişmiş, vereceği eğitim ve öğretimle gurur duyulan, kaynak gösterilen, toplum sağlığını geliştiren eğitim kurumları arasında yer almaktır.

 

Menüyü Kapat