Tarihçe

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi; 14.07.2010 tarihinde kabul edilen ve 22.07.2010 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan “Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” hükmünce kurulmuştur.

İzmir’de bulunan tüm üniversiteler içinde (vakıf üniversiteleri de dahil) kurulduğu tarih itibari ile ilk kurulan Sağlık Bilimleri Fakültesi olma özelliğini taşımaktadır. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde 01.03.2011 tarih ve 009504 sayılı Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) kararı ile Hemşirelik, 03.06.2011 tarih ve 023335 sayılı YÖK kararı ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Beslenme ve Diyetetik, Sosyal Hizmetler bölümleri açılmıştır. 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, öğretim elemanı kadrosunu ve alt yapısını oluşturmaya 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı itibari ile başlamış olup, 2016-2017 Eğitim Öğretim yılında ilk kez öğrenci alımına başlamıştır.  

Menüyü Kapat