Bölüm Başkanının Mesajı

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde, 03.06.2011 tarih ve 023335 sayılı YÖK kararı ile kurulan Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, o tarihten itibaren öğretim elemanı kadrosunu ve alt yapısını oluşturmuştur.

Bölümümüz, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 10.05.2016 tarihli ve 27808 sayılı bildirimi ile 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında 60 öğrenci alarak lisans eğitimine, 01.12.2017 tarihli ve 83538 sayılı bildirimi ile Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 'Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Tezli Yüksek Lisans Programı'nda yüksek lisans ve 06.02.2020 tarihli ve 9722 sayılı bildirimi ile 'Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doktora Programı'nda eğitime başlamıştır. 

İzmir'in Fakülte yapılanması altında bulunan ilk devlet üniversitesine ait Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programı olma özelliği gösteren bölümümüz, alanında ulusal ve uluslar arası deneyimi olan 23 kişilik fizyoterapist akademik kadrosu ile kaliteli bir eğitim vermeyi ve uluslararası yetkinliğe sahip fizyoterapist yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bilim alanı giderek gelişmekte ve popülerliği artmaktadır. Fizyoterapistlik mesleği, 2015 yılı raporlarında Amerika ve dünyada en iyi 6. meslek olarak tanımlanmıştır. ABD Çalışma İstatistikleri Kurumu'na göre, fizyoterapistlere duyulan ihtiyacın 2020'ye kadar %39 artması beklenmektedir. Bu oranın diğer iş kollarında beklenen ortalama artıştan daha fazla olduğu bildirilmiştir. Toplumumuzun artan sağlık sorunlarına paralel olarak bu alanda Türkiye'de de istihdam edilecek fizyoterapistlere olan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Ülkemizde mesleğin artan popülerliği ve bu görüşü destekleyen en önemli gelişmeler; son yıllarda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinin sayısının hem devlet hem de vakıf üniversitelerinde hızla artması, öğrenciler tarafından üst sıralardaki tercihler arasında yer alması, bölüm kontenjanlarının %100 dolması, mezunların iş bulma olanağının % 100 olmasıdır.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon temel eğitim ve öğretimi kapsamında; evrensel bakış açısıyla kültürel değerlerimizi koruyup, insan haklarına saygılı, ülke ve dünya gerçeklerine duyarlı, ulusal gereksinimleri üstün tutan, mesleki bilgi ve becerilerle uluslararası düzeyde donanımlı, araştırıcı ve üretken fizyoterapistler yetiştirmek, yaşam boyu öğrenme sürecini oluşturup desteklemek, mesleki özerkliğin kazanılması için çalışmalar yapmak; fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmeti ve koruyucu sağlık programlarıyla toplumun yaşam kalitesini artırmak, ulusal ve uluslararası platformlarda mesleğimizi, ülkemizi ve üniversitemizi temsil etmek misyonu; ülkemizin çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkması için eğitim, araştırma ve hizmet üretmek, saygın, önde gelen, mesleki otonomiye sahip, ulusal ve uluslararası bilim dünyası ile bağları gelişmiş, vereceği eğitim ve öğretimle gurur duyulan, kaynak gösterilen, toplum sağlığını geliştiren eğitim kurumları arasında yer almak vizyonuyla yola çıkan bölümümüzün öğrencilerimizle birlikte başarılara koşmasını diliyorum.

Prof. Dr. Derya ÖZER KAYA                                                                     

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı

Menüyü Kapat