Bologna Program Tanıtımı

PROGRAM TANITIMI

Kuruluş

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi; 14.07.2010 tarihinde kabul edilen ve 22.07.2010 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan “Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” hükmünce kurulmuştur. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde 10.05.2016 tarih ve 27808 sayılı Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) kararı ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü açılmıştır.

Kazanılan Derece

Fizyoterapistlik

Derecenin Düzeyi (Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Fizyoterapistlik Bölümü'ne İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine uygun olarak YÖK, ÖSYM ve Rektörlükçe istenen belgelerle, Senato tarafından belirlenen süreler içinde kesin kayıt yaptırılır. Kayıt hakkı kazanan adayların kayıt için şahsen ya da e-devlet sistemi üzerinden başvurmaları gerekir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Formal

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Fizyoterapistlik Bölümü öğrencilerinin programda yer alan 240 AKTS kredi karşılığındaki tüm dersleri, en az 2.00 Genel Not Ortalaması ile başarı bir şekilde tamamlaması gereklidir.

Program Profili

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans programının temel amacı, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon temel eğitim ve öğretimi kapsamında, evrensel bakış açısıyla kültürel değerlerimizi koruyup, insan haklarına saygılı, ülke ve dünya gerçeklerine duyarlı, ulusal gereksinimleri üstün tutan, mesleki bilgi ve becerilerle uluslararası düzeyde donanımlı, araştırıcı ve üretken fizyoterapistler yetiştirmek, yaşam boyu öğrenme sürecini oluşturup desteklemek, mesleki özerkliğin kazanılması için çalışmalar yapmak; fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmeti ve koruyucu sağlık programlarıyla toplumun yaşam kalitesini artırmak, ulusal ve uluslararası platformlarda mesleğimizi, ülkemizi ve üniversitemizi temsil etmektir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Fizyoterapistler; özel, devlet ve üniversite hastanelerinde, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, özel kliniklerde, spor kulüplerinde, termal otel ve kaplıca merkezlerinde, endüstri ve sanayi tesislerinde, halk sağlığı ünitelerinde, ev rehabilitasyonunda veya evde bakım merkezlerinde, sağlıklı ve engellilerin spor ve rekreasyonel aktivitelerinin uygulanmasında, okullarda, huzurevi ve bakımevlerinde, belediyelerde, engelli okulları ve sağlık hizmetlerinde çalışabilmektedirler. Ayrıca engelliler için danışmanlık, özel eğitmenlik yapabilirler veya yüksek lisans - doktora eğitimleri ile akademik kariyer yapabilirler. Ulusal ve uluslararası sağlık politikaları ile ilgili projelerde görev alabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunların, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ve Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (YDS) sonrası yüksek lisans programlarına (http://saglikbilimleri.ikc.edu.tr/) başvuru yapma hakkı bulunmaktadır.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Tüm sınavlar, ölçme ve değerlendirmeler İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Eğitim Öğretim Sınav Yönetmeliği'nin (http://sbf.ikc.edu.tr/S/10486/yonetmelikler-yonergeler-usul-ve-esaslar-mevzuat-ogrenci) ilgili maddeleri doğrultusunda yapılır. 

Mezuniyet Koşulları

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencilerinin mezun olabilmesi için programda yer alan 240 AKTS kredi karşılığındaki tüm dersleri, en az 2.00 Genel Not Ortalaması ile başarı bir şekilde tamamlaması gereklidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme)

Tam zamanlı, 1. Öğretim

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanlığı, Bölüm Başkanı Doç. Dr. Derya ÖZER KAYA, Balatçık Mahallesi Havaalanı Şosesi No:33/2 Balatçık 35620 Çiğli İZMİR, sbfftr.ikc.edu.tr, Tel: 0 232 329 35 35 Faks: 0 232 325 33 57

Bölüm Olanakları

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nin, Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü'nün derslikleri, teknik beceri laboratuvarı, kütüphane, bilgisayar laboratuvarı, bilimsel toplantılar gibi tüm olanaklarından yararlanır.

Menüyü Kapat