Bölüm Başkan Yardımcıları

 

                              

Doç.Dr. Sevtap GÜNAY UÇURUM

1975 yılında Samsun'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Samsun'da tamamladı. 1996 yılında Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulundan mezun oldu, aynı yıl Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Programında yüksek lisans eğitimine başladı. “II. derece ayak bileği burkulması geçiren sporcularda elastik bandaj ve air-cast breys kullanımının motor performans üzerine etkisi” başlıklı tez çalışması ile yüksek lisans eğitimini 1999 yılında tamamladı. 2000 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon programında doktora eğitimine başlayarak, “Klasik kuvvetlendirme egzersiz program ile kassal endurans eğitiminin kronik bel ağrısı üzerine etkisi” başlıklı tez çalışması ile 2005 yılında doktora eğitimini tamamladı. 1996-1998 yıllarında Ankara da özel bir fizik tedavi dal merkezinde, 1998-2000 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Bolu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde ve 2000-2015 yılları arasında Sağlık Bakanlığı İzmir Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi'nde fizyoterapist, uzman fizyoterapist, Dr. Fizyoterapist olarak çalıştı. İzmir Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi'nde 2008-2015 yılları arasında sorumlu fizyoterapist olarak görev yaptı. 2015 yılında İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü'nde Yardımcı Doçent olarak çalışmaya başladı, Mayıs 2020'de Sağlık Bilimleri alanında Doçent unvanı aldı. Kasım 2015'den beri İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü'nde akademik görevini sürdürmektedir.

Bilimsel ilgi alanları; Ortopedik ve muskuloskeletal rehabilitasyon, omurga sağlığı ve rehabilitasyonu, fiziksel aktivite ve egzersiz eğitimi, kadın sağlığında fizyoterapi olan Günay Uçurum, Türkiye Fizyoterapistler Derneği ve Spor Fizyoterapistleri Derneği üyesidir.

 

                                                                

Doç. Dr. İlknur NAZ GÜRŞAN

1984 Sakarya doğumludur. Dokuz Eylül Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’ndan 2006 yılında mezun olmuştur. Aynı üniversitede 2009 yılında ‘Non-Spesifik Boyun Ağrılı Hastalarda Gözlük Kullanımı ile Derin Boyun Fleksörleri Enduransı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi’ başlıklı tez çalışması ile yüksek lisansını, 2015 yılında ‘Sarkoidozlu Hastalarda Egzersiz Programının Etkileri’ başlıklı tez çalışması ile doktorasını tamamlamıştır.

2007-2015 yılları arasında İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi’nde; yoğun bakım ünitesi, göğüs cerrahi servisleri ve göğüs hastalıkları servislerinde hastane içi pulmoner rehabilitasyon uygulamalarında ve ayaktan takipli pulmoner rehabilitasyon ünitesinde fizyoterapist olarak çalışmış, 2015 yılında İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’ne Dr. Öğretim Üyesi olarak atanmış, 2019 yılında Doçent ünvanını almıştır.

Bilimsel ilgi alanları; kardiyopulmoner rehabilitasyon, kronik bakım, fiziksel aktivite, egzersiz eğitimi ve klinik araştırma yöntemleri olan Naz Gürşan, 2017 yılından beri Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi editor yardımcılığı görevindedir.

Menüyü Kapat